Skip to main content Skip to page footer

Badania i rozwój jako dostawca wiedzy specjalistycznej w zakresie unikalnych rozwiązań produktowych

Dział badań i rozwoju FRANK ORIGINAL zapewnia Grupie FRANK silną wiedzę naukową w dziedzinie metalurgii. Dzięki swojej wiedzy i kompetencjom w dziedzinie materiałoznawstwa, dział ten jest zawsze na pokładzie, jeśli chodzi o opracowywanie unikalnych rozwiązań dla części zużywających się we współpracy z producentami maszyn rolniczych i naszymi własnymi twórcami produktów.

Know-how