Innowacyjność i tradycja

Od 1836 marka FRANK to znak wysokiej jakości elementów zużywalnych i konstrukcyjnych. Nasz asortyment obejmuje ponad 12 000 produktów o sprawdzonej jakości do maszyn rolniczych, komunalnych i różnych innych zastosowań w przemyśle. Zatrudniając dziś ponad 300 pracowników w kraju i za granicą, wytwarzamy elementy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik produkcji, którym ufają producenci maszyn i sprzedawcy części z całego świata – jakość Made by FRANK ORIGINAL.

Profesjonaliści z jasnym celem

Nasi specjaliści zapewniają ciągły proces rozwoju w celu udoskonalania jakości i zwiększenia zadowolenia klientów. Najwyższa jakość jest naszym zadeklarowanym celem. Na firmie FRANK ORIGINAL można bezkompromisowo polegać.

Działalność rozwojowa i konstrukcyjna

Każdy produkt powstaje w naszym dziale rozwojowo-konstrukcyjnym: na podstawie dostarczonych przez klienta rysunków, próbek, danych CAD lub prezentacji technicznych opracowujemy rozwiązania w zakresie elementów konstrukcji. Na pierwszym etapie projektujemy model 3D w celu wykonania narzędzi. Następnie sprawdzamy na podstawie symulacji proces obróbki plastycznej, aby jeszcze przed wykonaniem próbek zminimalizować liczbę słabych punktów w procesie produkcji. Praca nad specyficznymi rozwiązaniami problemów eksploatacyjnych jest tylko częścią naszego pakietu usług, który oferujemy dodatkowo.

Produkcja własnych narzędzi

Po zoptymalizowaniu danych projektowych produktu opracowujemy wszystkie narzędzia potrzebne do produkcji elementu za pomocą własnych najnowocześniejszych centr obróbczych. Zapewnia to niezbędną elastyczność w zakresie zmian konstrukcyjnych i optymalizacji elementów – zarówno nam, jak i naszym klientom.

Cięcie

Do wykonania każdego elementu – części zużywalnej czy konstrukcyjnej – potrzebny jest półfabrykat z odpowiedniego rodzaju stali specjalnej, które mamy stale na magazynie. Półfabrykat jest wycinany w zależności od swojej geometrii za pomocą wyposażonych w sterowanie CNC pił, nożyc, urządzeń do cięcia plazmowego i laserowego najnowszej generacji.

Technika kucia i walcowania

Za pomocą najnowocześniejszych pras kuźniczych, młotów kuźniczych i walców kuźniczych, wyciętym półfabrykatom nadajemy następnie kształt po ich nagrzaniu w gazowych piecach przelotowych lub po nagrzaniu indukcyjnym. Kucie, prasowanie na gorąco czy walcowanie – nasz wykwalifikowany zespół podejmie się każdego zadania.

Obróbka cieplna

Dopiero poprzez odpowiednią obróbkę cieplną element uzyskuje swoje wartości „wewnętrzne”. We własnych, specjalnie zaprojektowanych urządzeniach hartowniczych tworzymy strukturę, a tym samym twardość i wytrzymałość elementów w zależności od wymagań klienta.

Obróbka mechaniczna

Na życzenie klienta lub w zależności od wymaganych przez niego tolerancji, elementy są również poddawane obróbce mechanicznej za pomocą naszych wiertarek i frezarek albo w centrach obróbczych CNC.

Produkcja podzespołów

Za pomocą 5-osiowych robotów spawalniczych ze stołem wymiennym elementy są spawane precyzyjnie i z zapewnieniem wysokiej jakości. Naszym zadaniem jest atrakcyjna pod względem ekonomicznym produkcja potrzebnych klientowi podzespołów na najwyższym poziomie.

Technologie powlekania FRANK

Chcesz zminimalizować zużycie elementu: U nas wybór jest aż za duży: napawanie drutem wypełniającym, wzmacnianie płytami ze stopów twardych, powłoki PTA albo połączenie wszystkich tych metod – to żaden problem. Podejmiemy każde indywidualne wyzwanie.

Lakierowanie powierzchni

W zależności do życzenia klienta, oferujemy powlekanie elementów w naszych centrach obróbki powierzchni z zastosowaniem ekologicznych metod zanurzania w wodorozpuszczalnych lakierach lub metodą proszkową. Element uzyskuje wtedy swój ostatni indywidualny stempel.

Kontrola jakości

Oprócz kontrolowania przepisów analitycznych w zakresie używanych przez nas stali specjalnych metodą analizy spektralnej, wykonujemy w naszej firmie oczywiście próby twardości dla każdej partii produkcyjnej celem zapewnienia jakości produktów. Dodatkowo elementy są regularnie sprawdzane za pomocą maszyn pomiarowych 3D pod kątem zachowania tolerancji.

W naszym myśleniu i działaniu kierujemy się jakością

Sukces przedsiębiorstwa w decydującym stopniu zależy od jego innowacyjności, produktywności i jakości produkowanych towarów i świadczonych usług. Zapewnienie jakości jest więc ważnym instrumentem utrzymania naszej konkurencyjności i ma istotne znaczenie dla naszego trwałego sukcesu na rynku.

Zarządzanie jakości FRANK

FRANK ORIGINAL posiada zintegrowany system zarządzania jakością, energią, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. System ten jest nastawiony na aktywne, prewencyjne działania, a jego celem jest ciągłe doskonalenie jakości i zwiększanie zadowolenia klientów. Nasi wysoko wykwalifikowani, dobrze umotywowani specjaliści są gwarancją wysokiego standardu jakości produktów oraz ciągłego rozwoju.

Stale rosnące wymagania stawiane naszym produktom wymagają stałego, wysokiego poziomu jakości. Opracowywanie innowacyjnych produktów i technologii, konsekwentne wdrażanie metodycznie dobranych działań prewencyjnych, analizowanie procesów i angażowanie wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia to warunki spełnienia wymagań i oczekiwań klientów oraz ich pełnego zadowolenia.

Pozycja lidera jakości jako cel przedsiębiorstwa

FRANK ORIGINAL jest światowym liderem w produkcji części zużywalnych i elementów konstrukcyjnych do maszyn rolniczych i dla innych gałęzi przemysłu. Od 180 lat projektujemy i produkujemy w tych dziedzinach produkty zajmujące czołowe pozycje na rynku z zachowaniem wysokich standardów. Do wytwarzania naszych elementów używamy najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych i technologii. Nasze konsekwentne dążenie do utrzymania pozycji lidera jakości opiera się nie tylko na precyzyjnej znajomości procesów produkcyjnych i najnowocześniejszych technologii, lecz również na doskonałej znajomości naszych produktów i ich zastosowań.

W tym sensie lider jakości oznacza konsekwentne doskonalenie w całym łańcuchu wartości.

Innowacje na przyszłość

Ambicja bycia liderem rynku jest dla FRANK ORIGINAL wyzwaniem do dalszego konsekwentnego doskonalenia innowacyjnych produktów i technologii. Również w przyszłości – z nowymi produktami, które znowu sprawdzą się w praktyce.

Nasze zarejestrowane znaki towarowe FRANK